Od października tego roku nasze przedszkole uczestniczy w akcji prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną pt.: „Przyjaciele przyrody i książeczek – PLECACZEK 2017”. W ramach akcji można wypożyczać plecaczki z książeczkami do domu i razem z dzieckiem poznawać wspaniały świat przyrody poprzez wspólne czytanie.

Przedszkole jest dla dziecka pierwszym miejscem nabywania doświadczeń w instytucjonalnie zorganizowanym środowisku i w celowo zaplanowanym procesie. Dorośli (rodzice, nauczyciele), świadomi roli, jaką w życiu odgrywają pierwsze kontakty, relacje, wrażenia, odczucia, powinni dołożyć wszelkich starań, aby okres edukacji przedszkolnej był dla dziecka nie tylko obfity w korzystnie wpływające wydarzenia, ale przede wszystkim, aby odbywał się on w atmosferze wzajemnej życzliwości, zaufania, poszanowania praw, otwarcia na „inność”.
Podczas realizacji głównego życzenia autorek, aby wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego wzajemnie chcieli siebie słuchać i przy tym dobrze się bawili, działając w różnych obszarach aktywności, możliwe jest, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkoły.”

Od 1 września 2017 r Publiczne Przedszkole nr 15 bierze udział w projekcie pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie - Koźlu. W jego ramach porwadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

  • rytmiczno - taneczne,

  • informatyczne,

  • zajęcia logopedyczne,

  • matematyczne.