Z wielką radością informujemy, że nasza placówka w ramach realizacji projektu czytelniczego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” otrzymała tytuł „Wzorowego Przedszkola”! Dziękujemy za współpracę wszystkim uczestnikom projektu...