Przedszkole pod Topolą jest położone z dala od głównych, ruchliwych ulic w sąsiedztwie pięknego parku. Oprócz dogodnej lokalizacji, kolejnym atutem przedszkola jest rozległy, doskonale zagospodarowany ogród, piękny taras, stwarzający dzieciom wspaniałe warunki do zabaw. Dwukondygnacyjny budynek przedszkolny został wzniesiony zgodnie ze swoim przeznaczeniem, co stwarza komfortowe warunki dla podopiecznych. Dysponujemy czterema obszernymi salami zajęć z przyległymi toaletami, salą  do zabaw ruchowych,pomieszczeniami Klubu Nauczyciela, dobrze wyposażoną kuchnią w której przygotowujemy smaczne, domowe posiłki. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizując program wychowania przedszkolnego, wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność, zachęcających do twórczych poszukiwań, pozwalających na ukazanie zalet i walorów każdego dziecka. W codziennej pracy staramy się prowadzić ciekawe zajęcia i zabawy z dziećmi np. zajęcia w oparciu o koncepcję wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę „Świat Liczb Willy’ego”, jak również zajęcia w oparciu o " Dary Zabawy" F. Froebla". Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Ponadto zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój poprzez udział w zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań:
    • kółko plastyczne „ Mały Artysta”
    • kółko teatralne „ Zdolne Smyki”
    • język angielski
Wspieramy także rozwój dzieci poprzez orgaizację zajęć:
    • terapii logopedycznej
    • muzykoterapii
    • gimnastyki korekcyjnej
    • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Wiele imprez wewnętrznych organizowanych na terenie placówki, promuje zdrowy styl życia, ekologiczne podejście do świata, a przedszkole realizuje dodatkowo ogólnopolskie  oraz wewnątrz-przedszkolne" programy edukacyjne oraz projekty m.in.:
    • Klub Mleczaka
    • Kubusiowi Przyjaciele Natury
    • Przyjaciele Przyrody i Książek
    • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
Ponadto nasza placówka aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju akcjach i inicjatywach, mających na celu kształtowanie postaw empatycznych:
    • Góra Grosza
    • Segreguj.pl
    • Razem na Święta
    • Dzieci dziękują Medykom

Celem tych działań jest zwrócenie uwagi dzieci na zasady zdrowego odżywiania się, higieny życia,oraz wprowadzenie w świat przyrody i ochrony środowiska jak również uwrażliwienie na potrzeby innych, rozbudzenie empatii i zrozumienia. .Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców, panuje w nim miła i serdeczna atmosfera.