Wstęp Deklaracji

w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgonie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://www.przedszkolenr15.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 15.01.2021 r.

Deklarację sporządzona na podstawie samooceny bazującej na wytycznych i narzędziach opublikowanych na stronie https://w3.org

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Najważniejsze funkcje strony spełniające wymogi dostępności:

 • strona jest w pełni skalowana i czytelna zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych,

 • zastosowana jest hierarchia nagłówków zastosowanych w treści,

 • zastosowana jest czcionka bezszeryfowa,

 • działają wszystkie standardowe skróty klawiszowe,

 • nie występują teksty pisane kursywą i kapitalikami,

 • strona obsługuje funkcję powiększania tekstu przez zastosowanie przeglądarki internetowej.

Niezgodności występujące na stronie internetowej:

 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki zawierają teksty alternatywne,

 • brak mapy strony internetowej,

 • należy zmodyfikować format i kodowanie publikowanych plików doc i pdf,

Wyłączenia z obowiązku spełniania ustawy występujące na stronie internetowej:

 • strona nie publikuje treści wideo i audio w związku z tym nie ma wdrożonych technologii dostosowujących ich do obsługi przez osoby niepełnosprawne,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

ikona pliku pdf Deklaracja dostępności ROZMIAR: 46 kB TYP: pdf


Budynek Publicznego  Przedszkola nr 15 znajduje w Kędzierzynie-Koźlu,  przy ul. Spółdzielców 3.
1. Dla rodziców i dzieci na  teren Przedszkola  prowadzi jedno wejście zabezpieczone
furtką od strony ul. Spółdzielców.
2. Brama wjazdowa  od głównej ulicy ul. Spółdzielców dostępna jest dla  pracowników i dostawców.
3. Przedszkole posiada trzy  wejścia do budynku:
    I. główne prowadzi do hallu i szatni,
    II. wejście dla personelu i dostawców,
    III. wejście  do sutenery budynku – Klub Nauczyciela.
Każde wejście do budynku posiada schody i  nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
4. W holu znajduje się interkom  dzięki któremu można porozumieć się zdalnie z grupami  dziecięcymi, jak i biurem dyrektora.
5. Budynek Przedszkola jest budynkiem składającym się z parteru i piętra . Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby  niewidome i słabowidzące.
6. Wejście na piętro Przedszkola  posiada klatkę schodową  bez udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku nie ma windy.
7. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
8. Przed budynkiem znajduje się parking miejski  z  wyznaczonymi miejscami  parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10.W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przyjmuje się rozwiązanie alternatywne - pomoc pracownika Przedszkola w załatwieniu sprawy.
11.Nie mam możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

ikona pliku pdf Dostępność architektoniczna ROZMIAR: 31 kB TYP: pdf